ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ SITE

ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

GREEK GUIDE DOGS

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΜΕΝΗ KATA WCAG 2.0 - W3C ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΘΟΝΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΧΟΡΗΓΙΑ

A

A

ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

01. Ενας Σκύλος μπορεί να γίνει Σκύλος-Οδηγός Τυφλού με τα ανάλογα προσόντα:

 • Εχει σταθερή και ευχάριστη διάθεση
 • Είναι ενεργητικός, αλλά όχι υπερδραστήριος
 • Δεν είναι επιθετικός
 • Εχει περιορισμένο το ένστικτο του κυνηγιού
 • Εχει την ικανότητα να συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • Είναι δεκτικός στην ανθρώπινη φωνή
 • Δείχνει εμπιστοσύνη και ανοχή απέναντι σε άλλα ζώα και παιδιά
 • Εχει την ικανότητα να αναπτύσσει πρωτοβουλία μέχρι ένα σημείο
 • Βρίσκεται σε ένα αποδεκτό επίπεδο σωματικής, ακουστικής και νοητικής ευαισθησίας
 • Μπορεί να ελέγχεται εύκολα με τη φωνή και τις κινήσεις του αφεντικού του ακόμα κι όταν αποσπάται η προσοχή του από αυτά που βλέπει, μυρίζει ή ακούει
 • Προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα χώρους

 

02. Εκπαίδευση του Σκύλου - Οδηγού:

 • Προηγείται αξιολόγηση, ιατρικές εξετάσεις & επιλογή των σκύλων εκείνων που έχουν τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ως σκύλοι οδηγοί.
 • Ο σκύλος εκπαιδεύεται από τους Εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές Σκύλων Οδηγών του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος και την εποπτεία του Υπεύθυνου του Προγράμματος Ολλανδού εκπαιδευτή κου Peter Lasaroms.
 • Η βασική εκπαίδευση διαρκεί 6 με 8 μήνες, ανάλογα με την εξέλιξη του σκύλου και γίνεται σύμφωνα με την εκπαίδευση που θα ακολουθήσει όσον αφορά τον χειρισμό του σκύλου και τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται
 • Το αρχείο του σκύλου που έχει ξεκινήσει να συμπληρώνεται από τη μέρα της γέννησής του, τον ακολουθεί σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης του.

 

03. Περιεχόμενο Εκπαίδευσης του Σκύλου - Οδηγού:

 • Βασική υπακοή
 • Κοινωνικοποίηση
 • Εξοικείωση με κόσμο, θορύβους, κλπ.
 • Εισαγωγή στο σαμάρι
 • Περπάτημα σε ευθεία πορεία
 • Παράκαμψη εμποδίων
 • Εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος: σκάλες, ανελκυστήρες, είσοδοι σπιτιών και καταστημάτων, είσοδοι σταθμών μετρό, στάσεις λεωφορείων, κλπ.
 • Διαβάσεις δρόμων και «ανυπακοή» στην εντολή του αφεντικού του αν η κρίση του σχετικά με τη χρονική στιγμή της διάβασης του δρόμου δεν είναι σωστή.

 

04. Εκτροφή Κουταβιών:

 • Χρησιμοποιούνται Διεθνώς κυρίως Labrador, Golden Retriever, German Shepherd και διασταυρώσεις αυτών.
 • Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε κυρίως Labrador Retriever.
 • Τα πρώτα κουτάβια του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος, ήταν Ολλανδικής Εκτροφής. Απο το 2014 και μετά άρχισε συνεργασία και με Έλληνες εκτροφείς.
 • Σκύλοι που κρίθηκαν ακατάλληλοι για Σκύλοι οδηγοί τυφλών ακολουθούν άλλη καριέρα, πχ ως σκύλοι βοηθείας για άτομα με κινητικές αναπηρίες ή άλλες αναπηρίες, κλπ. Το ποσοστό διεθνώς είναι περίπου 35% από το συνολικό ποσοστό εκπαιδευομένων κουταβιών.

 

05. Ανάδοχοι Εθελοντές:

Τον Ιούνιο του 2012 ξεκίνησαν τα προγράμματα Αναδοχής Κουταβιών από Ανάδοχους Εθελοντές. Η όλη εκπαίδευση των Αναδόχων Εθελοντών γίνεται από το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος».

 • Οι Ανάδοχοι Εθελοντές επιλέγονται από το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος μετά από αίτησή τους
 • Εκπαιδεύονται από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές ου Κέντρου, υπό την εποπτεία του Εφόρου του Κέντρου.
 • Κρατούν το κουτάβι περίπου 12 - 14μήνες  και είναι υπεύθυνοι:
 1. για τον έλεγχο της υγείας και σωματικής του ανάπτυξης και την διατήρηση της καλής φυσικής του κατάστασης
 2. για την κοινωνικοποίηση και εξοικείωσή του με τον κόσμο, την κίνηση των αυτοκινήτων, την κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την είσοδο σε καταστήματα, κλπ.
 3.  για την αρχική του εκπαίδευση και ανταπόκριση στις πρώτες εντολές βασικής υπακοής
 4. Συμμετέχουν σε μηνιαίες συναντήσεις και στις Δράσεις του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος

 

Κοινωνικοποιώντας ένα κουτάβι ο Ανάδοχος Εθελοντής ανήκει πλέον στην Ομάδα των Αναδόχων Εθελοντών και μπορεί εάν το θέλει να συνεχίσει να κοινωνικοποιεί τα νέα μέλη-κουτάβια του Κέντρου μας!

Τα έξοδα διατροφής καλύπτονται από την Χορηγό Εταιρία τον Ομιλο Εταιρειών PETLINE και τα έξοδα κτηνιατρικής παρακολούθησης καλύπτονται από το Κέντρο ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

06. Κριτήρια Ανάδοχου Εθελοντή:

 • Να έχει χρόνο διαθέσιμο για τη φροντίδα και την συμμετοχή στην εκπαίδευση του κουταβιού και να έχει διάθεση συνεργασίας με την Διοίκηση, την Συντονίστρια των Αναδόχων Εθελοντών και τους Εκπαιδευόμενους Εκπαιδευτές του Κέντρου μας.
 • Να είναι πάνω από 22 ετών!
 • Να έχει εμπειρία στην ανατροφή και τη φροντίδα ενός σκύλου!
 • Να έχει κατοικία κατάλληλη για τη διαμονή του κουταβιού σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ χώρο! Το κουτάβι μένει και κοιμάται ΜΕΣΑ στο σπίτι!
 • Να έχει αυτοκίνητο για τις μεταφορές του κουταβιού στις συναντήσεις και στις δράσεις του Κέντρου που θα συμμετέχει!
 • Να μην αφήνει το κουτάβι μόνο του στο σπίτι πάνω από 4 ώρες!!
 • Να συμμετέχει στις συναντήσεις της Ομάδας εκπαίδευσης των Αναδόχων Εθελοντών,  να παρακολουθεί την εκπαίδευση που γίνεται από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές του κέντρου, να συμμετέχει σε ομάδες και σεμινάρια που οργανώνονται με στόχο τη συνεχή τους επιμόρφωση και εποπτεία.

 

Επισημαίνεται ότι :

 1. Οι εκπαιδευτές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους Ανάδοχους Εθελοντές, τους επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τους στηρίζουν και τους ενισχύουν στο έργο της σωστής ανατροφής του κουταβιού.
 2. Τα κουτάβια που προορίζονται για σκύλοι οδηγοί τυφλών ξεκινούν την ζωή τους με τους Ανάδοχους Εθελοντές στην ηλικία των 10 εβδομάδων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ανατροφή τους για 12-14 μήνες, τη διατήρηση της καλής φυσικής τους κατάστασης, της υγείας τους  και την κοινωνικοποίησή τους.
 3. Ο Ανάδοχος Εθελοντής είναι υπεύθυνος να γνωρίσει στο κουτάβι του διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες όπως : Λεωφορεία, τραίνα, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς!
 4. Μετά τους 12-14 μήνες τα κουτάβια επιστρέφονται στο Κέντρο για την εκπαίδευσή τους.
 5. Στους 24 Μήνες της ζωής του θα είναι ένας Υπεύθυνος και πολύ καλά εκπαιδευμένος ΣΚΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

 

07. Ανάδοχοι Φιλοξενίας Κουταβιού ή Σκύλου

 • Ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει τις Ομάδες Ανάδοχων Εθελοντών και την Ομάδα των Εκπαιδευομένων Εκπαιδευτών! Ολιγοήμερες φιλοξενίες, οι οποίες όμως είναι πολύ βασικές για τις Ομάδες! Για την επιλογή τους ακολουθούνται τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τους Ανάδοχους εθελοντές. Παρακολουθούν την ίδια εκπαίδευση με τους Ανάδοχους Εθελοντές  και συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Κέντρου ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

08. Ταίριασμα Τυφλού Χρήστη και Σκύλου Οδηγού:

 • Περίπου στην ηλικία των 18 - 22 μηνών ο σκύλος αξιολογείται και πάλι.
  Παράλληλα αξιολογείται και ο υποψήφιος τυφλός χρήστης με τον οποίο κρίνεται ότι μπορεί να ταιριάξει ο συγκεκριμένος σκύλος
 • Επιλέγεται ο κατάλληλος σκύλος για κάθε χρήστη με βάση τις ανάγκες του τυφλού ατόμου, τις συνήθειές του, αλλά και το σωματότυπό του, το ρυθμό του βαδίσματός του, την ύπαρξη άλλων αναπηριών ή ασθενειών, κλπ.
 • Η προχωρημένη εκπαίδευση διαρκεί περίπου 11 εβδομάδες. Το περιεχόμενό της διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, όπως αυτές ορίζονται από:
 1. Τον τόπο διαμονής και εργασίας του
 2. Τις απαιτήσεις της μετακίνησής του
 3. Τη φυσική του κατάσταση
 4. Τον τρόπο ζωής του και τις συνήθειές του
 5. Τις κοινωνικές και άλλες υποχρεώσεις του

 

09. Ποίοι Μπορούν να Πάρουν και Σκύλο Οδηγό;

 • Άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω,  με ολική ή μερική απώλεια όρασης, των οποίων η λειτουργική όραση είναι τέτοια ώστε χρειάζονται απαραιτήτως βοήθημα κινητικότητας για την ασφαλή και ανεξάρτητη μετακίνησή τους.
 • Για την εκπαίδευση με σκύλο οδηγό απαραίτητη είναι:
 • Η καλή φυσική κατάσταση του υποψηφίου
 • Η προηγούμενη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κινητικότητα και τον Προσανατολισμό με τη χρήση λευκού μπαστουνιού
 • Η ανεξάρτητη και ασφαλής κίνησή του σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
 • Η ικανότητά του να φροντίζει μόνος για τη διατήρηση της υγείας και καλής φυσικής κατάστασης του σκύλου οδηγού
 • Η προοπτική χρήσης του σκύλου οδηγού σε βαθμό ικανοποιητικό ώστε ο σκύλος να μην ξεχνά αυτά τα οποία έχει διδαχθεί στη διάρκεια της εκπαίδευσής του.

 

10. Αξιολόγηση Υποψηφίου γιατην Απόκτηση Σκύλου-Οδηγού

 1. Μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, γίνεται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία προωθείται στην Υπηρεσία Κινητικότητας και Προσανατολισμού, του εταίρου Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. Μετά την αποστολή της αξιολόγησης από την Υπηρεσία Κινητικότητας  και Προσανατολισμού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών στο Κέντρο, πραγματοποιείται  η πρώτη συνάντηση με τους Εκπαιδευομένους Εκπαιδευτές του Κέντρου ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ.
 2. Η αίτηση του υποψηφίου εγκρίνεται κατ΄αρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος, αφού έχει προηγηθεί εισήγηση και αξιολόγηση του Υπεύθυνου του προγράμματος και των εκπαιδευομένων εκπαιδευτών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επίσκεψη στο χώρο του υποψηφίου όπου συμπληρώνεται το ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό του. Η αίτηση τοποθετείται στη Λίστα Αναμονής του Κέντρου, η οποία μπορεί να είναι από 2 μήνες έως 2 χρόνια.
 3. Μετά την έγκριση του αιτήματος του ενδιαφερομένου, πριν την κοινή εκπαίδευση εξετάζεται εάν ο  ενδιαφερόμενος πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με την ικανότητά του να χειρίζεται και να ελέγχει ένα σκύλο με τη φωνή και τις κινήσεις του χεριού. Τέλος αναζητείται ο κατάλληλος σκύλος, ο οποίος έχει τελειώσει την εκπαίδευσή του και έχει κριθεί κατάλληλος για Σκύλος Οδηγός, που θα ταιριάξει με τον χρήστη-άτομο με πρόβλημα όρασης και όταν αυτό επιτευχθεί ξεκινά η κοινή εκπαίδευση τους.

 

11. Εκπαίδευση Τυφλού Χρήστη και Σκύλου-Οδηγού

 1. Η εκπαίδευση γίνεται εναλλακτικά:
 2. Διαρκεί 3 -  8  εβδομάδες.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθούν τακτικές επισκέψεις από τον εκπαιδευόμενο εκπαιδευτή και γίνονται αξιολογήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 4. Μία επίσκεψη εποπτείας πραγματοποιείται ετησίως.

 

12. Απόσυρση Σκύλου Οδηγού

 • Ο σκύλος οδηγός εργάζεται περίπου για 7 χρόνια ανάλογα με τη χρήση, τις συνθήκες, το περιβάλλον όπου κινείται, κλπ.
 • Κάποιες φορές ο ρόλος του διαρκεί λιγότερα χρόνια για διάφορους λόγους, πχ. ασθένεια ή θάνατος του αφεντικού του, αδυναμία του να κρατήσει το σκύλο λόγω εκτάκτων συμβάντων ή αλλαγής των συνθηκών, κλπ.
 • Μετά την απόσυρσή του ο Σκύλος Οδηγός:
 • είτε παραμένει στο χρήστη σαν κατοικίδιο αν υπάρχει η επιθυμία και η δυνατότητα
 • είτε παραμένει σε κάποιο συγγενή ή φίλο
 • είτε παραμένει στον Ανάδοχο Εθελοντή που τον κοινωνικοποίησε
 • είτε επιστρέφει στο κέντρο το οποίο αναλαμβάνει να βρει ανάδοχο εθελοντή για την υιοθεσία του σκύλου
 • Ο Σκύλος Οδηγός μετά την απόσυρσή του γίνεται Κατοικίδιο και αλλάζει και Ιδιοκτήτη.
 • Σε κάθε περίπτωση το κέντρο ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ εξασφαλίζει την καλύτερη λύση για το Σκύλο Οδηγό που «συνταξιοδοτείται» έτσι ώστε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του με την αγάπη και την αναγνώριση που του αξίζει !

 

Προκειμένου να γίνει κάποιος μέλος της ομάδας των Αναδόχων Εθελοντών για κουτάβια ή της ομάδας Εθελοντών για Φιλοξενία κουταβιών ή σκύλων μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο email του φορέα, και οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές μας θα επικοινωνήσουν μαζί του.

Τίτλος:

Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών & Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Ατομα με Αναπηρίες.

Με την υποστήριξη του Ομίλου Petline

Με την υποστήριξη της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Διεύθυνση: Βερανζέρου 31

5ος όροφος, Αθήνα

Τηλέφωνo: 210-5200140

Κινητό: 6932-414189

email: info@greekguidedogs.com

COPYRIGHT © 2018 ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ® ALL RIGHTS RESERVED | DESIGN & DEVELOPMENT BRAINART WEB SOLUTIONS